Обучение Обучение

Script memori: 664632 bytes
0.0088350772857666 - vremya zagruzki v microsec